Shiraz Haveli Indian Restaurant Whangarei

Address:58 Walton St, Whangarei, 0110